Những điều cần lưu ý khi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Những điều cần lưu ý khi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Giáo dục kỹ năng sống đã và đang trở thành 1 nhiệm vụ chính đặc biệt quan trọng với giáo dục mầm non. Nên có phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ như thế nào để giúp trẻ làm […]

Cải cách giáo dục từ bên trong thay vì thay đổi hình thức thi phía bên ngoài

Kỳ thi “2 chung” có nhiều dấu hiệu tích cực nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, nhất là qua những vụ gian lận thi cử nghiêm trọng ở khâu chấm điểm trong thời gian vừa qua, nhiều chuyên […]