Cải cách giáo dục từ bên trong thay vì thay đổi hình thức thi phía bên ngoài

Kỳ thi “2 chung” có nhiều dấu hiệu tích cực nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, nhất là qua những vụ gian lận thi cử nghiêm trọng ở khâu chấm điểm trong thời gian vừa qua, nhiều chuyên […]