Trung cấp chuyên nghiệp là gì? Thông tin cần biết về hệ đào tạo này

Trung cấp chuyên nghiệp là gì? Thông tin cần biết về hệ đào tạo này

Những năm tuyển sinh gần đây, hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp được nhiều thí sinh quan tâm và chọn lựa. Nếu bạn đang thắc mắc Trung cấp chuyên nghiệp là gì hay muốn tìm hiểu thông tin về […]

Tiêu chuẩn xếp loại học lực như thế nào? Cách xếp loại học lực học sinh

Tiêu chuẩn xếp loại học lực như thế nào? Cách xếp loại học lực học sinh

Tiêu chuẩn xếp loại học lực là những quy ước chung để phân loại học sinh. Việc đánh giá xếp loại về học lực của học sinh được thực hiện theo cách tính điểm trung bình tất cả các môn […]