Tiêu chuẩn xếp loại học lực như thế nào? Cách xếp loại học lực học sinh

Tiêu chuẩn xếp loại học lực như thế nào? Cách xếp loại học lực học sinh

Tiêu chuẩn xếp loại học lực là những quy ước chung để phân loại học sinh. Việc đánh giá xếp loại về học lực của học sinh được thực hiện theo cách tính điểm trung bình tất cả các môn học.

1. Chế độ cho điểm và hệ số các điểm kiểm tra

1.1 Chế độ cho điểm

Số lần kiểm tra được quy định theo học kỳ. Trong một học kỳ, mỗi học sinh được kiểm tra ít nhất :

 • Các môn học có từ 2 tiết/1tuần : 4 lần
 • Các môn học có từ 2,5 đến 3 tiết/1tuần : 6 lần
 • Các môn học có từ 4 tiết/1tuần trở lên : 7 lần

Tiêu chuẩn xếp loại học lực như thế nào? Cách xếp loại học lực học sinh

Chế độ cho điểm và hệ số các điểm kiểm tra

Những loại điểm kiểm tra: số lần kiểm tra quy định cho từng môn học như trên bao gồm : kiểm tra miệng, kiểm tra viết 15 phút, kiểm tra viết 1 tiết trở lên (theo phân phối chương trình), kiểm tra cuối học kỳ. Trường hợp học sinh thiếu điểm kiểm tra miệng, phải được thay bằng điểm kiểm tra viết 15 phút. Nếu thiếu điểm kiểm tra viết từ 1tiết trở lên.

Ở những môn trong phân phối chương trình không quy định điểm kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên, phải thay thế bằng điểm kiểm tra 15 phút, cho đủ số lần kiểm tra đã quy định.Những loại điểm kiểm tra theo quy định trên sẽ thực hiện theo hường cụ thể của từng bộ môn.

>>> Tham khảo thêm: Cách xếp loại học lực cấp 3? Cách đánh giá hạnh kiểm học sinh THPT

1.2  Hệ số các loại điểm kiểm tra

 • Kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút : hệ số 1
 • Kiểm tra từ 1 tiết trở lên : hệ số 2
 • Điểm kiểm tra học kỳ không tính hệ số mà tham gia trực tiếp vào tính điểm trung bình môn theo hướng dẫn phần dưới.

1.3  Hệ số các môn học

Các môn Văn – Tiếng Việt và Toán của cấp THPT không chuyên ban được tính hệ số 2 khi tham gia tính điểm trung bình học kỳ hoặc cả năm.

2. Cách tính điểm để xếp loại học lực của học sinh như thế nào?

2.2 Điểm trung bình học kỳ (ĐTB HK)

 • Điểm trung bình các bài kiểm tra là trung bình cộng của điểm các bài kiểm tra sau khi đã tính hệ số (không tính điểm kiểm tra học kỳ).
 • Điểm trung bình môn học kỳ là trung bình cộng của 2 lần điểm trung bình các bài kiểm tra (ĐTB kt) và điểm kiểm tra học kỳ.
 • Điểm trung bình các môn học kỳ : Là trung bình cộng của các ĐTB mhk sau khi đã tính hệ số.
 • Điểm trung bình cả năm  là trung bình cộng của điểm trung bình học kỳ 1 với 2 lần điểm trung bình học kỳ 2.
 • Điểm trung bình các môn học cả năm bằng điểm trung bình học kỳ 1 + điểm trung bình học kỳ 2*2.

Lưu ý: Các điểm trung bình chỉ lấy đến 1 chữ số thập phân

3. Tiêu chuẩn xếp loại học lực của học sinh

 • Loại giỏi: ĐTB các môn đạt từ 8 trở lên, không có ĐTB nào đạt dưới 6,5.
 • Loại khá : ĐTB các môn đạt từ 6,5 đến 7,9, không có ĐTB nào đạt dưới 5,0.
 • Loại trung bình : ĐTB các môn đạt từ 5 đến 6,4, không có ĐTB nào đạt dưới 3,5.
 • Loại yếu : ĐTB các môn đạt từ 3,5 đến 4,9, không có ĐTB nào đạt dưới 2,0.
 • Loại kém : các trường hợp còn lại.
 • Nếu do điểm trung bình của 1 môn quá kém ;à cho học sinh bị xếp loại học lực xuống từ 2 bậc trở lên thì học sinh được chiếu cố chỉ xuống 1 bậc.

4. Sử dụng kết quả để đánh giá và xếp loại và khen thưởng

Sử dụng để đánh giá, xếp loại và xét cho học sinh lên lớp

Cho lên lớp: những học sinh có đủ các điều kiện sau:

 1. Nghỉ học không quá 45 ngày trong năm học.
 2. Được xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm từ trung bình trở lên.

Tiêu chuẩn xếp loại học lực như thế nào? Cách xếp loại học lực học sinh

Sử dụng để đánh giá, xếp loại và xét cho học sinh lên lớp

Cho ở lại lớp : cho ở lại lớp những học sinh phạm vào một trong những điều kiện sau:

 • Nghỉ học quá 45 ngày trong năm học.
 • Có học lực cả năm xếp loại kém.
 • Có học lực và hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu.
 • Thi lại các môn và rèn luyện thêm trong hề về hạnh kiểm.

Những học sinh không thuộc diện ở lại lớp hẳn được nhà trường cho thi lại các môn học hoặc rèn luyện thêm trong hè về hạnh kiểm để được xét cho lên lớp vào sau hè. Nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức cho học sinh thi lại và rèn luyện thêm về hạnh kiểm.

Sử dụng kết quả đánh giá xếp loại để khen thưởng:

 • Tặng danh hiệu học sinh tiên tiến cho những học sinh được xếp loại từ khá trở lên về cả 2 mặt : hạnh kiểm và học lực.
 • Tặng danh hiệu học sinh giỏi cho những học sinh được xếp loại giỏi về học lực và xếp loại khá trở lên về hạnh kiểm.

Trên đây là thông tin chia sẻ về cách xếp loại học lực học sinh. Bài viết hi vọng đã đem đến tin tức hữu ích cho bạn đọc.

3.6/5 - (5 bình chọn)