Cách xếp loại học lực cấp 3? Cách đánh giá hạnh kiểm học sinh THPT

Cách xếp loại học lực cấp 3? Cách đánh giá hạnh kiểm học sinh THPT

Đánh giá hạnh kiểm và xếp loại học lực cấp 3 là 2 yếu tố để xếp loại học sinh. Có nhiều cách xếp loại học lực cấp 3 với các thang điểm khác nhau. Trong phạm vi bài viết, người viết chỉ trình bày cách đánh giá và xếp loại học lực cấp 3 theo thang điểm 10.

1. Cách xếp loại học lực cấp 3 như thế nào?

Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, năng lực học tập của học sinh được đánh giá qua nhiều thang điểm khác nhau như thang điểm 10, thang điểm 4, thang điểm chữ.. Tuy nhiên, với cấp học THPT, thang điểm 10 được áp dụng phổ biến. Vậy thang điểm 10 là gì và cách xếp loại học lực cấp 3 theo thang điểm 10 như thế nào?

Cách xếp loại học lực cấp 3? Cách đánh giá hạnh kiểm học sinh THPT

Học sinh THPT được đánh giá và xếp loại học lực theo thang điểm 10

Thang điểm 10 là thang điểm trong đó điểm số của học sinh được quy định từ 0-10. Tại Việt Nam, thang điểm 10 được quy định trong Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tiêu chuẩn xếp loại học lực của học sinh theo học kỳ và cả năm theo thang điểm 10 được quy định như sau:

  • Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:

Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 8,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có một trong 2 môn Toán, Ngữ Văn từ 8,0 trở lên

Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5.

>>> Tham khảo thêm: Cách xếp loại học lực cấp 2 và những thông tin giáo viên cần nắm được

  • Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:

Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó: đối với học sinh Trung học phổ thông chuyên thì điểm môn chuyên từ 6,5 trở lên; đối với học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông không chuyên thì có một trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên. Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0.

  • Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:

Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh Trung học phổ thông chuyên thì điểm môn chuyên từ 5,0 trở lên; đối với học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông không chuyên thì có một trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên;

  • Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 là loại yếu và kém

Loại yếu: Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên và không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

Loại kém: Các trường hợp còn lại.

2. Tham khảo cách đánh giá và xếp loại hạnh kiểm học sinh THPT

Về hạnh kiểm, học sinh được đánh giá và xếp thành 5 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu, kém. Tiêu chuẩn cụ thể như sau:

 

 

Cách xếp loại học lực cấp 3? Cách đánh giá hạnh kiểm học sinh THPT

Hạnh kiểm của học sinh THPT phụ thuộc vào nhiều yếu tố đánh giá khác nhau

  • Loại tốt

Học sinh được xếp loại tốt về hạnh kiểm khi có nhận thức đúng và thực hiện khá đầy đủ nhiệm vụ học sinh, có ý thức trách nhiệm cao đối với học tập, rèn luyện đạo đức , nếp sống và rèn luyện thân thể. Đồng thời, học sinh có tiền bộ không ngừng, đạt kết quả cao trong học tập về tất cả các mặt.

  • Loại khá

Những học sinh đạt mức trên trung bình nhưng chưa đạt mức tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ học sinh, thể hiện qua các mặt rèn luyện đạo đức, học tập, lao động, rèn luyện thân thể cũng như hoạt động xã hội.. hay trong các mặt trên có mặt đạt loại tốt song có mặt chỉ đạt mức trung bình đều được xếp loại hạnh kiểm khá.

  • Loại trung bình

Được xếp loại trung bình về hạnh kiểm là những học sinh có ý thức thực hiện nhiệm vụ học sinh, có tiến bộ nhất định về hạnh kiểm nhưng còn chậm, không đều, chưa vững chắc và có kết quả học tập ở mức trung bình. Bên cạnh đó, học sinh còn mắc một số khuyết điểm song ít nghiêm trọng, chưa thành hệ thống, khi được đóng góp ý kiến biết nhận ra khuyết điểm nhưng sửa chữa còn chậm.

  • Loại yếu

Xếp loại hạnh kiểm yếu là những học sinh không đạt mức trung bình theo tiêu chuẩn trên, có biểu hiện yếu kém, chậm tiến bộ trong những điểm đã quy định trong loại trung bình.

  • Loại kém

Học sinh có biểu hiện sai trái, nghiêm trọng và bị kỷ luật ở mức đuổi học một năm đều xếp hạnh kiểm kém.

Trên đây là một số thông tin về cách xếp loại học lực cấp 3 và hạnh kiểm. Baì viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích cho bạn đọc.

3.4/5 - (5 bình chọn)