Hàm xếp loại học lực trong Exel là gì? Cách sử dụng như thế nào?

Hàm xếp loại học lực trong Excel là gì?

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, tin học được ứng dụng rộng rãi vào hoạt động giảng dạy. Với một số hàm cơ bản, bạn có thể dễ dàng xếp loại học lực của học sinh. Vậy hàm xếp loại học lực trong Excel là hàm gì?

1. Tìm hiểu hàm xếp loại học lực trong Excel

Để có thể xếp loại học lực của học sinh trong bảng tính Excel, người ta thường sử dụng hàm IF. Đây là hàm kiểm tra điều kiện thường được sử dụng trong Excel, giúp bạn xếp loại học lực của học sinh nhanh chóng và đơn giản. Hàm IF là hàm kiểm tra điều kiện, nếu thỏa mãn điều kiện hàm trả về giá trị 1, ngược lại trả về giá trị 2. Hàm có thể sử dụng nhiều hàm if lồng nhau tùy thuộc vào phiên bản Excel.

Cú pháp: If (Logic_test, value_if_true, value_if_false)

Hàm xếp loại học lực trong Exel là gì? Cách sử dụng như thế nào?

Hàm IF là hàm điều kiện, được sử dụng để xếp loại học lực trong Excel

Trong đó:

 • Logic_test: giá trị hay biểu thức logic ( nhận hai giá trị true và False)
 • Value_if_true: là giá trị của hàm nếu biểu thức logic nhận giá trị true
 • Value_if_false: là giá trị của hàm nếu biểu thức logic nhận giá trị false

Hàm IF được sử dụng phổ biến và có tính ứng dụng cao do có thể lồng cùng các hàm khác trong Excel. Để có thể ứng dụng tốt Excel trong công việc, bạn cần nắm vững và sử dụng tốt được các hàm cũng như công cụ của Excel.

Ví dụ hàm IF:

Sử dụng hàm If đơn thuần. Ví dụ có bảng kết quả thí sinh dự thi căn cứ vào tổng điểm hãy đưa ra học sinh thi đỗ và trượt.

 • Bước 1: Tại ô cần xác định thí sinh thi đỗ hay trượt nhập công thức: IF(D7>=25,”Đỗ”,”Trượt”).
 • Bước 2: Nhấn Enter -> thí sinh có tổng điểm 27 đã thi đỗ.
 • Bước 3: Sao chép công thức cho các giá trị còn lại -> kết quả thi của những thí sinh.

>>> Tham khảo thêm: Cách xếp loại học lực cấp 2 và những thông tin giáo viên cần nắm được

2. Hướng dẫn sử dụng hàm IF xếp loại học lực trong Excel

Kết hợp nhiều hàm If lồng nhau:

Với các phiên bản khác nhau số lượng hàm If lồng nhau không giống nhau:

 •  Phiên bản Excel 2003 có tối đa 16 hàm If lồng nhau.
 •  Phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2016 có tối đa 64 hàm If lồng nhau. Tuy nhiên không nên sử dụng quá nhiều hàm If lồng nhau.

Ví dụ: Với điểm trung bình cuối năm học hãy xếp loại học lực cho học sinh biết điểm trung bình >9 -> hs giỏi, 7<= Điểm TB <9 -> hs khá, 5<= Điểm TB <7 -> hs Trung bình, Điểm TB < 5 -> hs yếu.

 • Bước 1: Tại ô cần xác định học lực nhập công thức: IF(D7>=9,”Giỏi”,If D7>=7,”Khá”, If (D7>=5,”Trung bình”, ”Yếu”))).

Ở đây bạn cũng có thể nhập công thức theo dạng: IF(D7>=9,”Giỏi”,If AND(D7>=7,D7<9)”Khá”, If (AND(D7>=5,D7 <7),”Trung bình”, ”Yếu”))).

Tuy nhiên bạn nên làm theo công thức 1 vì cả 2 công thức đều đúng trong khi công thức thứ 1 ngắn gọn hơn nhiều.

 • Bước 2: Nhấn Enter -> kết quả học lực của học sinh là:
 • Bước 3: Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trong các trường hợp ứng dụng hàm if thường được kết hợp sử dụng với hàm Vlookup, Hlookup, Mid, Left, And.

3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm xếp loại học lực trong Excel

Ý nghĩa hàm IF: Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”

Hàm xếp loại học lực trong Exel là gì? Cách sử dụng như thế nào?

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng hàm xếp loại học lực trong Excel

Trong công thức của hàm IF, tham số “Giá trị 1” chính là kết quả đúng khi dữ liệu thỏa mãn điều kiện, “Giá trị 2” là kết quả sai khi dữ liệu không khớp với “điều kiện”. Nếu bất kỳ tham số nào trong IF được cho dưới dạng các mảng, hàm IF sẽ đánh giá mọi phần của mảng.

Bạn có thể lồng ghép nhiều hàm IF vào với nhau, con số tối đa các hàm IF có thể lồng vào nhau là 64. Tuy nhiên bạn có thể thay thế bằng các hàm khác, ví dụ như hàm tìm kiếm VLOOKUP hoặc HLOOKUP, hai hàm này có thể giúp bạn tối ưu các điều kiện một cách nhanh nhất.

Nếu bạn muốn đếm các số với điều kiện cho trước, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS. Nếu bạn muốn cộng tổng các số với điều kiện cho trước, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF hoặc hàm SUMIFS.

Trên đây là một số thông tin chia sẻ cũng như cách sử dụng hàm xếp loại học lực trong Excel. Bài viết hi vọng đã đem đến tin tức hữu ích, giúp bạn xếp loại học lực của học sinh nhanh chóng và hiệu quả.

2.5/5 - (120 bình chọn)