Cách sử dụng hàm trừ trong Excel đơn giản và dễ thực hiện nhất

Phép trừ là một phép tính cơ bản nhất trong toán học, tuy nhiên với các thủ thuật hàm trừ trong Excel sẽ giúp bạn đơn giản phép tính hơn rất nhiều. Hãy cùng tìm hiểu về các phép trừ trong Excel như thế nào với những đối tượng áp dụng nhanh nhất nhé.

1. Hàm trừ trong Excel là gì?

Hàm trừ trong Excel không được hỗ trợ, tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện phép trừ trong Excel bằng dấu trừ “-“ nhằm thay thế hoặc sử dụng hàm Sum thực hiện phép trừ đơn giản.

1.1. Các cách thực hiện phép trừ trong Excel

Sử dụng toán tử

Trong Excel để thực hiện các phép tính thì bạn hãy đặt dấu “=” trước phép tính. Tiếp theo bạn hãy nhập số và ô tham chiếu sau đó sử dụng tử trừ ““ để trừ các số.

Cách sử dụng hàm trừ đơn giản
Cách sử dụng hàm trừ đơn giản

Ví dụ: Lấy tính phép toán 55-12

Bạn hãy nhập trực tiếp các phép tính ngắn như nhập công thức =55-12 tiếp theo hãy click mục Enter vào ô tham chiếu nếu như muốn hiển thị kết quả (A1).

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ô tham chiếu áp dụng công thức =A1-B1 để lấy số trong ô A1 trừ số trong ô B1.

Trừ nhiều ô

Ngoài ra, để trừ nhiều ô trong Excel, thì bạn hãy lấy giá trị trong ô tham chiếu thứ nhất trừ cho các giá trị ở các ô còn lại.

Ví dụ: Tìm số cái bút chì còn lại sau khi Thanh lấy 2 chiếc trong giỏ có 1 tá bút chì.

Áp dụng công thức =A2-B2-C2-D2-E2 tiếp tục hãy nhấn Enter vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (F2).

Khi đó bạn sẽ nhận được kết quả của số bút chì cần tìm là:

>>> Chia sẻ hàm viết hoa chữ cái đầu trong Excel đơn giản

1.2. Sử dụng Hàm SUM

Ngoài việc sử dụng dấu “-“  giữa các giá trị nhằm thực hiện phép tính trừ, bạn hãy sử dụng hàm SUM (hàm để tính tổng các giá trị).

Ví dụ 1: Lấy 1 số trừ cho hàm SUM (Trong đó hàm SUM là tổng các số bạn muốn trừ đi).

Bước 1: Dựa vào công thức =A1-SUM(B1:E1), bạn hãy nhấn Enter vào ô tham chiếu để hiển thị kết quả (A3).

Bước 2: Bạn sẽ có được kết quả được hiển thị như hình bên dưới:

Ví dụ 2: Dùng hàm SUM để trừ

Dùng hàm SUM thực hiện phép trừ
Dùng hàm SUM thực hiện phép trừ

Bạn có thể dùng cú pháp hàm SUM thực hiện các phép trừ, tuy nhiên phải thêm dấu trừ trước những đối số để biến nó thành số hạng âm.

Bước 1: Dựa vào công thức =SUM(A1;-B1;-C1;-D1;-E1), bạn hãy click  Enter trong ô tham chiếu để hiển thị kết quả (A3).

Bước 2:Kết quả sẽ xuất hiện.

1.2.1. Trừ theo tỉ lệ %

Để trừ số %, trước tiên bạn cũng cần sử dụng dấu “-” hoặc sử dụng hàm SUM để thực hiện tính toán với những dữ liệu có sẵn %. Trường hợp giá trị chưa có %,  bạn hãy thêm dấu % (phím số 5 trên bàn phím) vào sau mỗi giá trị là được.

Ví dụ: Tính % số quả bưởi bị hỏng trong số quả được chuyển trên cùng chuyến xe

Cách 1: Bạn hãy sử dụng dấu “-“ để thực hiện phép tính như bình thường.

Áp dụng công thức: = B1-B2-B3 rồi tiếp tục nhấn Enter sẽ cho ra kết quả kết quả.

Cách 2: Sử dụng hàm SUM để trừ %

  • Bạn hãy lấy 1 số trừ cho hàm SUM (Với hàm SUM là tổng các số bạn muốn trừ đi).

Áp dụng công thức =B1-SUM(B2:B3) rồi nhấn Enter, cho ra kết quả ngay sau đó.

  • Dùng hàm SUM để trừ

Tương tự, nếu như bạn đang cần thêm dấu trừ vào trước giá trị trong hàm SUM như vậy giá trị thành số âm.

Áp dụng công thức =SUM(B1;-B2;-B3) tiếp theo hãy nhấn Enter, sẽ cho ra kết quả.

>>> Hướng dẫn sử dụng hàm tìm kiếm trong excel dễ thực hiện

1.2.2. Trừ ngày tháng

Với phép tính trừ ngày tháng, trước tiên bạn phải đảm bảo những giá trị của bạn được định dạng Date. Bạn có thể thực hiện phép trừ giống các cách phía trên và nhận được kết quả phép trừ là số ngày chênh lệnh giữ 2 giá trị.

Ví dụ: Lấy 2 ngày 18/08/2021 và 08/08/2021 trừ cho nhau thì bạn hãy thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Áp dụng công thức =B1-A1 tiếp theo hãy nhấn Enter vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (A2).

Bước 2: Bạn sẽ nhận được kết quả là số ngày chênh lệch giữa ngày 18/08/2021 và 08/08/2021.

1.2.3. Trừ ký tự trong Excel

Hướng dẫn dùng hàm trừ trong excel dễ thực hiện
Hướng dẫn dùng hàm trừ trong excel dễ thực hiện

Để thực hiện được phép tính trừ ký tự, bạn hãy sử dụng kết hợp các hàm dưới đây:

  • Sử dụng hai hàm TRIM và hàm SUBSTITUTE thực hiện phép trừ sử dụng hàm phân biệt kí tự
  • Sử dụng các hàm REPLACE, hàm SEARCH và hàm LEN thực hiện các phép trừ sử dụng hàm không biệt kí tự.

Ví dụ 1: Phép trừ sử dụng hàm phân biệt kí tự

Tại ô C1, bạn hãy nhập hàm =TRIM(SUBSTITUTE(A1;B1;””))

  • Hàm TRIM được dùng để loại bỏ khoảng trống còn thừa giữa các ký tự.
  • Sử dụng Hàm SUBSTITUTE để thay thế văn bản cụ thể trong chuỗi văn bản.

Lưu ý: Công thức này sẽ phân biệt rõ kí tự hoa và thường trong ô.

Bạn sẽ nhận được kết quả trừ ký tự của ô B1 khỏi kí tự của ô A1.

Ví dụ 2: Phép trừ sử dụng hàm không biệt kí tự

Tại ô C1, bạn hãy áp dụng hàm =REPLACE(A1;SEARCH(A1;B1);LEN(B1);””))

  • Sử dụng Hàm REPLACE để thay thế một phần trong chuỗi văn bản bằng chuỗi văn bản khác.
  • Hàm SEARCH dùng để định vị một chuỗi văn bản bên trong chuỗi văn bản thứ hai, sau đó sẽ trả số vị trí bắt đầu trong chuỗi văn bản thứ nhất từ ký tự đầu tiên của chuỗi văn bản thứ hai.
  • Hàm LEN dùng để lấy độ dài trong chuỗi.

Bài viết trên đây giúp bạn tìm hiểu về cách sử dụng hàm trừ trong Excel như thế nào? Đừng quên theo dõi bài viết tiếp theo để cập nhật kiến thức liên quan nhé. Chúc bạn thành công!

Rate this post