Sử dụng hàm Excel tính số ngày đơn giản nhất

Việc tính ngày bằng cách thủ công có khiến bạn đau đầu khi cứ bị nhầm tới nhầm lui? Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng, Excel là một công cụ giúp hỗ trợ công việc kế toán văn phòng một cách hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc hàm Excel tính số ngày vừa nhanh vừa hiệu quả.

Hàm Excel tính số ngày là gì?

Sử dụng công thức hàm Datedif

Hàm Datedif có công thức như sau: =DATEDIF(start_day,end_day,unit)

Trong đó:

start_day là ngày bắt đầu tính khoảng cách

end_day là ngày kết thúc tính

unit là đơn vị bạn cần tính là ngày, tháng hay năm mà bạn muốn trả kết quả về.

+ Nếu bạn muốn hàm trả về số ngày (day) thì unit là “d”

+ Nếu bạn muốn hàm trả về số tháng (month) thì unit là “m”

+ Nếu bạn muốn hàm trả về số năm (year) thì unit là “y”

Sử dụng hàm Excel để tính ngày
Sử dụng hàm Excel để tính ngày

Xem thêm: Hàm Excel viết hoa chữ cái đầu

Công Thức Tính Số Ngày Trong Excel Kể Từ Ngày Hiện Tại

Để tính số ngày chênh lệch từ 1 ngày bất kỳ đến ngày hôm nay, bạn có thể sử dụng 1 trong ba công thức đã nêu ở trên: phép trừ, hàm DATE, hàm DATEDIF kết hợp với 1 trong hai hàm trả về giá trị ngày/ thời gian hiện tại sau:

  • TODAY(): trả về số sê-ri của ngày hiện tại khi quy đổi sẽ là dữ liệu ngày tháng năm.
  • NOW(): trả về số sê-ri của ngày và thời gian hiện tại khi quy đổi sẽ là dữ liệu ngày tháng năm giờ phút giây.

Ví dụ dưới đây sử dụng các công thức:

= TODAY() – A8

= DATEDIF(A8, TODAY(), “d”)

= INT(NOW()-A8)

= DATEDIF(A8, NOW(), “d”)

Như đã trình bày tại mục 2, các công thức DATEDIF chỉ hoạt động khi ngày hôm nay lớn hơn ngày bạn cần trừ đi. Trường hợp ngày hiện tại nhỏ hơn ngày cần được trừ, hàm DATEDIF sẽ báo lỗi #NUM!:

Tính Ngày Trong Excel Bằng Cách Cộng Thêm Hoặc Trừ Bớt Một Số Ngày Từ Một Ngày Cụ Thể

CỘNG THÊM NGÀY

= Date + N ngày

Trong đó: Date có thể là:

  • Tham chiếu ô như B4 khi giá trị ngày được nhập vào ô B4
  • Hàm DATE(năm, tháng, ngày) như DATE(2013,9,15)
  • Là kết quả của một hàm ngày tháng khác.

CỘNG THÊM T TUẦN

Vận dụng công thức cộng ngày ở trên, áp dụng tính thêm số tuần vào ngày ban đầu:

= Date + T tuần * 7

CỘNG THÊM X THÁNG

Cách 1: Công thức cộng thêm 1 số tháng vào ngày ban đầu mà không cần phải quan tâm tháng có bao nhiêu ngày (28, 29 ngày với tháng 2; 30 hay 31 ngày với các tháng còn lại):

= DATE (năm, tháng+X, ngày)

Ví dụ DATE(2019, 9+2, 15) trả về ngày 15/11/2019 là ngày sau ngày 15/9/2019 hai tháng.

Ô B4 có giá trị 15/9/2013. Công thức tính ngày DATE(year(B4), month(B4)+5, year(B4)) trả về ngày tại ô B4 cộng thêm 5 tháng là ngày 15/2/2014.

Cách tính ngày trong Excel
Cách tính ngày trong Excel

Xem thêm: Excel là gì?

Cách 2: Một công thức Excel khác đơn giản hơn – Công thức hàm EDATE tính ngày trước hoặc sau ngày đã biết đã xác định trước:

=EDATE (ngày bắt đầu, số tháng cần cộng thêm X)

Ví dụ =EDATE(B9,3) trả về ngày sau ngày tại ô B9 ba tháng.

CỘNG THÊM Y NĂM

Vận dụng công thức tính thêm 1 số tháng trong Excel ở trên, áp dụng cho năm (12 tháng) như sau:

Cách 1: Công thức cộng thêm 1 số năm vào ngày ban đầu mà không cần phải quan tâm năm nhuận:

= DATE(năm+Y, tháng, ngày)

Ví dụ DATE(2019+1, 9, 15) trả về ngày 15/9/2020 là ngày sau ngày 15/9/2019 một năm.

Ô B4 có giá trị 15/9/2013. Công thức tính ngày DATE(year(B4)+2, month(B4), year(B4)) trả về ngày tại ô B4 cộng thêm 2 năm là ngày 15/9/2021.

Cách 2: Công thức hàm EDATE tính ngày trước hoặc sau ngày đã biết đã xác định trước:

=EDATE(ngày bắt đầu, Y*12)

Ví dụ: Để cộng thêm 3 năm từ ngày ở ô A1: viết công thức EDATE(A1,3*12).

Trừ Ngày Trong Excel Để Tính Ngày Đến Hạn

TRỪ ĐI N NGÀY

= Date – N ngày

TRỪ ĐI T TUẦN

= Date – T tuần * 7

TRỪ X THÁNG

Cách 1: DATE (năm, tháng-X, ngày)

Cách 2: EDATE (ngày bắt đầu, X)

TRỪ Y NĂM

Cách 1: DATE(năm-Y, tháng, ngày)

Cách 2: EDATE(ngày bắt đầu, -Y*12)

Trên đây là các cách tính hàm Excel tính số ngày. Hi vọng bài viết đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích.

Rate this post