Cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ

Cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ mới nhất

Cách tính điểm xếp loại học lực đại học theo tín chỉ như thế nào? Nó có khác gì so với cách tính điểm ở cấp 3 hay không? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé!

Tín chỉ là gì?

Trước khi đi tìm hiểu về cách tính điểm xếp loại học lực đại học theo tín chỉ như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu tín chỉ là gì trước đó. Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường khối lượng học tập của hệ thống ECTS.

Mỗi một tín chỉ sẽ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết và 30 tiết học thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận trên lớp. Nó tương đường bằng với 60 giờ thực tập tại cơ sở hoặc bằng 45 giờ làm tiểu luận, đồ án bài tập lớn  hay bài khóa luận tốt nghiệp.

xếp loại học lực đại học theo tín chỉLớp học theo tín chỉ của từng trường sẽ khác nhau

Có môn sẽ là 2 tín chỉ những có môn là 3 điều này phụ thuộc rất nhiều vào khối kiến thức của môn học. Thường trong 4 năm học đại học thì số tín chỉ tích lũy của 1 học sinh dao động trong khoảng 120 – 150 tín chỉ. Số tín chỉ sẽ phụ thuộc vào từng trường đại học khác nhau. Vậy việc xếp loại học lực đại học theo tín chỉ ở các trường sẽ như thế nào?

*** Xem thêm: Học tín chỉ và những điều sinh viên cần biết

Cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ

Cách tính điểm xếp loại học lực theo thang điểm 10

Theo hệ thống tín chỉ tại Việt Nam quy định cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ phụ thuộc vào điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần. Tất cả sẽ được chấm theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân.

Phần điểm học phần là tổng điểm của tất cả điểm đánh giá bộ phận của học phần đó nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần của các môn sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân và được thành điểm chữ từ A đến D như sau:

 • Điểm A là từ (8.0 – 10) : Giỏi
 • Điểm B là từ (6.5 – 7.9) : Khá
 • Điểm C là từ (5.0 – 6,4) : Trung bình
 • Điểm  D là từ (3.5 – 4,9) : Yếu.

Cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ mới nhấtBảng xếp loại học lực đại học theo tín chỉ mới nhất

Ở một số trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam còn xét thêm các mức điểm  B+ C+ D+. Do đó việc xếp loại học lực đại học theo tín chỉ được đánh giá như sau:

 • Điểm A là từ A (8.5- 10): Giỏi
 • Điểm A là từ B+ (8.0 – 8.4): Khá giỏi
 • Điểm A là từ B (7.0 – 7.9): Khá
 • Điểm A là từ C+ (6.5 – 6.9): Trung bình khá
 • Điểm A là từ C (5.5 – 6,4): Trung bình
 • Điểm A là từ D+ (5.0 – 5.4): Trung bình yếu
 • Điểm A là từ D (4.0 – 4.9): Yếu
 • Quy điểm phần loại không đạt: F (dưới 4.0) Kém.

Những sinh viên đạt điểm D ở các học phần nào thì sẽ được học cải thiện điểm của học phần đó. Nếu sinh viên có học phần bị điểm F thì phải đăng ký học lại từ đầu theo quy định của nhà trường.  Đây là cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ theo thang điểm 10. Còn cách tính điểm xếp loại theo thang điểm 4 sẽ ra sao?

Cách tính điểm xếp loại học lực theo thang điểm 4

Để có thể tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy của mỗi sinh viên theo hệ thống tín chỉ. Thì tương ứng với mỗi mức điểm chữ của mỗi học phần sẽ được quy đổi qua điểm số như sau:

 • A tương ứng với 4
 • B+ tương ứng với 3.5
 • B tương ứng với 3
 • C+ tương ứng với 2.5
 • Điểm C tương ứng với 2
 • D+ tương ứng với 1.5
 • D tương ứng với 1
 • Điểm F tương ứng với 0

Như vậy, hạng tốt nghiệp sẽ được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học của sinh viên ở trường như sau:

 • Đối với loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00
 • Loại giỏi: Số điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59
 • Đối với loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19
 • Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

Tuy nhiên, phần thứ hạng xếp loại học lực đại học theo tín chỉ của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa trong diện loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức. Nếu ở trong các trường hợp dưới đây:

Có khối lượng của các học phần phải thi lại (Ở điểm F) vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình học của mỗi sinh viên. Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. Bởi vậy, để đạt được bằng loại xuất sắc và giỏi bạn cần phải lưu ý nhé!

Qua những thông tin trên đây, chắc hẳn các bạn đã hiểu hơn về các tính điểm theo hệ thống tín chỉ rồi chứ. Mong những thông tin trên sẽ giúp ích được cho bạn.

3.8/5 - (5 bình chọn)