Tiêu chuẩn xếp loại học lực như thế nào? Cách xếp loại học lực học sinh

Tiêu chuẩn xếp loại học lực như thế nào? Cách xếp loại học lực học sinh

Tiêu chuẩn xếp loại học lực là những quy ước chung để phân loại học sinh. Việc đánh giá xếp loại về học lực của học sinh được thực hiện theo cách tính điểm trung bình tất cả các môn […]

Cách xếp loại học lực cấp 2 và những thông tin giáo viên cần nắm được

Cách xếp loại học lực cấp 2 và những thông tin giáo viên cần nắm được

Trong hoạt động giáo dục, xếp loại học lực là yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực của học sinh. Vậy cách xếp loại học lực cấp 2 như thế nào ? Tại sao phải đánh giá học […]